Kinder-, en tienergroep

  • Home
  • Kinder-, en tienergroep

In 2017 werden de kinderen te oud voor de kindergroep en zijn zij doorgestroomd naar de tienergroep. Momenteel dansen we dan ook niet met een kindergroep, maar we onderzoeken de mogelijkheden om een doorstart te maken met een nieuwe lichting dansertjes. Het grootste probleem is het vinden van geschikte dansleiding.

De kindergroep is toegankelijk voor kinderen vanaf 4 - 8 jaar. Spelenderwijs maken ze kennis met passen die bij volksdansen horen en leren ze te bewegen op de muziek.

Zowel jongens als meisjes zijn van harte welkom!

De tieners zijn uiteraard ook ouder geworden en daarmee is de groep inmiddels doorgestroomd naar de demonstratiegroep. De tienergroep is daarmee ook komen te vervallen.